odpowiadać


odpowiadać
odpowiadać I {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, odpowiadaćam, odpowiadaća, odpowiadaćają {{/stl_8}}– odpowiedzieć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk XId, odpowiadaćwiem, odpowiadaćwie, odpowiadaćwiedzą, odpowiadaćwiedz, odpowiadaćdział, odpowiadaćdzieli {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zwracać się do kogoś ustnie lub pisemnie, reagując na czyjeś ustne lub pisemne pytanie; dawać odpowiedź': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odpowiadać bezczelnie, po chamsku, bez lęku, grzecznie, z uśmiechem, niechętnie, nieśmiało. Odpowiadać zgodnie z prawdą, nieszczerze. Odpowiadać niewyraźnie, monosylabami, pełnymi zdaniami. Odpowiedzieć od razu, bez namysłu, z ociąganiem{{/stl_10}}{{stl_10}} się. Odpowiadać telefonicznie, telegraficznie, listownie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'słowem, czynem lub w inny właściwy sobie sposób reagować na czyjeś słowa, wezwania, zarzuty, sygnały itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odpowiedzieć na propozycję. Nie odpowiadać na ponaglenia, insynuacje, listy. Załoga samolotu odpowiedziała na wezwanie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}częściej ndk {{/stl_8}}{{stl_7}}'mówić, rzadziej pisać na jakiś temat zadany przez sprawdzającego wiadomości nauczyciela, egzaminatora itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odpowiadać źle, dobrze, wyczerpująco, swobodnie. Odpowiadać z polskiego, matematyki, geografii. Odpowiedzieć na piątkę, dwóję. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'reagując na czyjeś zachowanie, postępek, zachowywać się w określony, często podobny sposób; odwzajemniać się komuś czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odpowiadać na pozdrowienie, uśmiech, przyjazny gest. Odpowiadać złośliwością na złośliwość. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'podlegać karze lub ponosić karę, konsekwencje swoich lub czyichś złych, błędnych czynów; ponosić odpowiedzialność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odpowiadać za zniszczenie czegoś, kradzież, pożar, zaniedbania. Odpowiesz mi za to! Odpowiadać przed sądem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}odpowiadać II {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'być takim, jakiego się wymaga, spodziewa, oczekuje; spełniać określone warunki; dogadzać, zadowalać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Takie rozwiązanie odpowiadało wszystkim. To mieszkanie, fryzura, suknia zupełnie mi nie odpowiada. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'być pod pewnym względem podobnym do czegoś, takim samym jak coś innego; być niesprzecznym, zgodnym z czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Figury geometryczne, elementy dwu zbiorów odpowiadają sobie. Odpis, duplikat, kopia dokładnie odpowiada oryginałowi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'mieć jakieś zadanie, obowiązek (najczęściej strzec kogoś, czegoś, czuwać nad kimś, czymś itp.) i być rozliczanym z jego wykonania; być odpowiedzialnym za coś, za zrobienie czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odpowiadać za porządek, czystość, terminowe wykonanie zlecenia. Odpowiadać przed przełożonym, historią, Bogiem. ZOB. nie ręczę [nie odpowiadam] za siebie; telefon nie odpowiada [nie odzywa się] {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • odpowiadać — ndk I, odpowiadaćam, odpowiadaćasz, odpowiadaćają, odpowiadaćaj, odpowiadaćał odpowiedzieć dk, odpowiadaćwiem, odpowiadaćwiesz, odpowiadaćwiedzą, odpowiadaćwiedz, odpowiadaćwiedział, odpowiadaćwiedzieli 1. «dawać odpowiedzi, udzielać informacji… …   Słownik języka polskiego

  • odpowiadać — Nie odpowiadać za siebie «nie być w stanie kontrolować swoich reakcji z powodu silnego wzburzenia»: – Jak długo mam czekać? – krzyczał poirytowany atleta. – Jeżeli dzisiaj nie dostanę forsy, to... Nie odpowiadam za siebie! M. Bielecki, Osiedle …   Słownik frazeologiczny

  • odpowiadać majątkiem — {{/stl 13}}{{stl 7}} ponosić konsekwencje w postaci utraty majątku lub jego części w razie niewypełnienia jakiegoś obowiązku lub niepotwierdzenia się jakichś zapewnień, oświadczeń; ręczyć za coś majątkiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odpowiadać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stawać – stanąć [odpowiadać – odpowiedzieć] przed sądem — {{/stl 13}}{{stl 7}} być sądzonym, oskarżonym w procesie sądowym; ponosić odpowiedzialność przed sądem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed sądem stają winni znęcania się nad więźniami politycznymi w czasach stalinowskich. Odpowiedzieć przed sądem za… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpowiedzieć — → odpowiadać …   Słownik języka polskiego

  • leżeć — Odpowiadać komuś; być lubianym Eng. To suit one or appeal to one; to like, enjoy, or delight …   Słownik Polskiego slangu

  • półgębkiem — 1. Bąkać, mówić, odpowiadać itp. półgębkiem «bąkać, mówić, odpowiadać itp. ledwie otwierając usta, niewyraźnie lub od niechcenia, często niechętnie»: Ewelina zauważyła z przykrością, że Tadeusz nie darzy sympatią ich sublokatora. Prawie się do… …   Słownik frazeologiczny

  • monosylaba — ż IV, CMs. monosylababie; lm D. monosylabaab «wyraz mający jedną sylabę (zgłoskę), wyraz jednosylabowy» ◊ Mówić, odzywać się, odpowiadać itp. monosylabami «mówić krótkimi, urywanymi zdaniami, odpowiadać w sposób lakoniczny, z niechęcią» …   Słownik języka polskiego

  • myśl — ż V, DCMs. myślli; lm MD. myślli 1. «czynność, funkcja, praca umysłu, zdolność myślenia; proces poznawczy, myślenie; władza psychiczna poznawcza, rozum, umysł; świadomość, pamięć» Bieg, tok, nurt myśli. Zaprzątać czymś myśl. Coś nie może wyjść z… …   Słownik języka polskiego

  • solidarnie — solidarnieej przysłów. od solidarny Działać, postępować solidarnie. Zobowiązać się solidarnie do czegoś. ∆ praw. Odpowiadać, być odpowiedzialnym solidarnie «odpowiadać zbiorowo i indywidualnie za całość wspólnego zobowiązania» …   Słownik języka polskiego